Bättre inlärning med självrättande glosträning, talsyntes och bilder

Med Glosboken kan du plugga glosor på i stort sett alla tänkbara språk. Dessutom finns tillgång till talsyntes och bildstöd inbyggt i systemet, vilket gör att du alltid har tillgång till extra stöd när du behöver det. Detta gör att alla elever har möjlighet att ta till sig ämnet på bästa sätt.