Bättre inlärning med texter, bilder och glosor

Med textläget kan du lägga in hela texter och koppla glosor och bilder till texten. Den inbyggda talsyntesen gör att alla elever har möjlighet att ta till sig ämnet på bästa sätt.

  • Allt på ett ställe

Genom att lägga in texter, bilder och glosor i Glosboken.se samlar du allt material på samma ställe. Du kan även länka in filmklipp, sidor eller övrigt material från andra källor på nätet.

  • För alla elever

Textläget kommer med en inbyggd talsyntes som underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter att ta till sig texten.

Kom igång

Titta på filmerna nedan för att lära dig mer om textläget och hur du kommer igång och använder det.