Till dig som lärare

Sedan vi började använda Glosboken har elevernas resultat på glosförhören förbättrats avsevärt.

Johanna Karlsson, Lärare 8C, Umeå

Sveriges största webbtjänst för inlärning av Glosor
Låter eleverna höra hur glosorna uttalas med hjälp av talsyntes*
Webbaserat verktyg innebär ökad tillgänglighet: Eleverna kan använda Glosboken på skolan, hemma, på semestern - Var som helst
Olika övningslägen, inställningar och spel gör att Glosboken passar alla. Ålder, språk, speciella behov eller val av kursmaterial spelar ingen roll.
En kreativ och inspirerande studiemöjlighet - Eleverna motiveras och utmanas att studera på ett effektivt och långsiktigt sätt
Ger ett ökat lärande och förbättrar elevernas resultat i så gott som alla klasser där Glosboken används aktivt
*Tillgängliga språk för talsyntes: Svenska, Engelska (brittisk + amerikansk), Tyska, Franska, Spanska, Italienska, Finska, Norska, Danska, Holländska (NL), Holländska/Flamländska (BE), Portugisiska, Polska.