ÅTERFÖRSÄLJARE - SVERIGE

Inläsningstjänst

Vi är specialister på hjälpmedel för skolelever med läs- och skrivsvårigheter. Med ca 3 000 läromedelstitlar inlästa till ljudböcker ger vi Sveriges elever det stöd de behöver för att följa med i undervisningen.

Vidare tillhandahåller vi olika tekniska hjälpmedel, såsom DAISY-spelare och tjänster såsom Glosboken.

Inläsningstjänst