Användarnamn Bli medlem
Lösenord Logga in

HJÄLP - HUR STARTAR JAG MIN ÖVNING?


Det finns tre olika övnings-lägen för glosorna - Plus en massa spel du kan spela med dem. Gör så här:
  1. Logga in som vanligt på http://glosboken.se
  2. Gå in på den kurs där övningen finns
  3. Klicka på den övning du vill öva på
  4. Klicka på knappen som motsvarar det läge du vill starta ("Genomgång", "Öva" eller "Förhör")
  5. Klart!
INNE I ÖVNINGSLÄGETInne i Öva-läget. Motsvarande inställningar finns i alla övningslägen.


1. TALSYNTES


Aktivera Talsyntes
Hör hur dina glosor uttalas genom att klicka på högtalar-symbolen.
Den här funktionen är endast tillgänglig för Premium-medlemmar.


2. INSTÄLLNINGAR


Visa specialtecken
Visa / dölj listan med alla specialtecken


Strunta i skiljetecken
Om den här inställningen är aktiverad så bryr rättningen sig inte om skiljetecken (frågetecken, punkter, osv) i svaret.


Ordning på frågorna
Ställer in i vilken ordning frågorna ska komma. Växlar mellan slumpvis ordning och fast ordning.


Växla språk
Ställer in i vilket språk som ska användas för fråga/svar. Växlar mellan t.ex. svenska-engelska och engelska-svenska.


Skillnad på små och STORA bokstäver
Ställer in om svaret ska göra skillnad på versaler och gemener (stora och små bokstäver).


Smart inlärning
Ställer in om systemet ska hålla koll på vilka glosor du svarat rätt/fel på. Om du svarar fel på en fråga så hoppar systemet automatiskt tillbaka till den frågan med jämna mellanrum (noga uträknade för att effektivisera inlärningen maximalt).


Skriv rätt svar för att gå vidare
Ställer in vad som ska hända när du svarar fel på en fråga. Växlar mellan att du får klicka på en knapp eller skriva in rätt svar igen för att gå vidare.


Diktamens-läge
Ställer in om frågan kommer som skriven text eller blir uppläst.


Knapp-läge
Ställer in hur du ska svara. Växlar mellan att du får skriva in svaret eller välja en knapp som motsvarar rätt svar.


Tid mellan varje fråga
Ställer in hastigheten på bildspelet i läget för "Genomgång". Dra i reglaget för att ställa in antalet sekunder mellan varje fråga.


Ljud i Genomgång
Aktiverar talsyntesen i läget för "Genomgång". Växlar mellan talsyntes och tyst uppläsning. Den här funktionen är endast tillgänglig för Premium-medlemmar.


Börja om efter sista frågan
Inställning för vad som ska hända när hela övningen har gått klart i läget för "Genomgång". Växlar mellan att stoppa övningen eller börja om från början automatiskt.
SPELA SPEL


Om du vill spela spel med övningen kan du klicka på "Spela" och välja något av spelen som finns där.Tillbaka Upp